مَ‌کارت

به مَ‌کارت خوش آمدید؛

برای درخواست صدور یا صدور مجدد کارت، با وارد کردن کد ملی خود وارد حساب کاربری شوید:
راهنمای ورود به مَ‌کارت اگر نام شما در هیچ کدام از سازمان‌ها یا سامانه‌های زیر ثبت نشده، امکان ورود به سیستم «مَ‌کارت» را ندارید. اطلاعات تماس برای ثبت‌نام در سامانه هر یک از نهادهای مربوطه، در این قسمت آمده است.
صندوق اعتباری هنر
صندوق اعتباری هنر اگر هنرمند هستید، قبل از دریافت هنرکارت، باید عضو صندوق اعتباری هنر شوید. از اینجا درخواست عضویت صندوق اعتباری هنر را ثبت کنید.
ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور
ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اگر از کارکنان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور هستید، برای دریافت شبستان‌کارت، باید از طرف این نهاد به «مَ‌کارت» معرفی شوید.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اگر از فعالان امور کتابخانه‌ها هستید، برای دریافت ‌فرهنگ‌کارت، باید از طرف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به «مَ‌کارت» معرفی شوید.
ثبت درخواست سازمانی برای کارکنان خود کارت صادر کنید