باشگاه مشتریان مَ‌کارت

دارندگان کارت‌های «مَ کارت»، با ارتقای سطح نیازی به تغییر فیزیکی کارت خود ندارند.  

سطح آبی

انواع امتیاز در سطح آبی «مَ کارت»

امتیاز نقدی (بازگشت نقدی)

 • ٪۰.۷۵ بازگشت نقدی از مبلغ هر خرید از هر کجا و در هر زمان
  • معادل ریالی این امتیاز، به صورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به «مَ کارت» مشتریان واریز می‌شود.
  • این امتیاز تا سقف ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.
  • سقف مجاز استفاده از یک دستگاه POS و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یک ماهه، ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • به تراکنش‌های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه بانک عامل) هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد و در صورتی که به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، «مَ کارت» این حق را دارد تا امتیازهای ارائه‌شده را در هر زمان کسر کند.
 • بازگشت نقدی تا ۵۰٪ در ازای خرید از مراکز طرف قرارداد (با سقف معین)
  • بازگشت نقدی ۲۵٪ تا سقف ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال در رستوران‌های مس توران، شیلا و…
  • بازگشت نقدی ۵٪ تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در پروتئین‌لند
  • بازگشت نقدی ۵۰٪ مبلغ مسیر رفت به فرودگاه امام خمینی (ترانسفر فرودگاهی) تا سقف یک بار در ماه
  • شارژ کیف پول به ازای خرید هر یک از خدمات «مَ کارت» (هتل، دندانپزشکی، آزمایشگاه)

امتیاز ارتقا

 • امتیاز لازم برای ارتقا به سطح نقره‌ای: ۱۰۰ هزار امتیاز (حداکثر در ۶ ماه)
 • نحوه ارتقای امتیاز: ۰.۱٪ از مبلغ در هر خرید، ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه
 • شرط: حداقل ۲۵ هزار امتیاز از امتیاز ارتقای سطح کارت را باید از معدل موجودی کارت کسب کنید. می‌توانید کل امتیاز ارتقای خود را از این بخش به‌دست آورید.
سطح نقره‌ای

انواع امتیاز در سطح نقره‌ای «مَ کارت»

امتیاز نقدی (بازگشت نقدی)

 • ٪۱ بازگشت نقدی از مبلغ هر خرید از هر کجا و در هر زمان
  • معادل ریالی این امتیاز، به صورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به «مَ کارت» مشتریان واریز می‌شود.
  • این امتیاز تا سقف ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.
  • سقف مجاز استفاده از یک دستگاه POS و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یک ماهه، ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • به تراکنش‌های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه بانک عامل) هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد و در صورتی که به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، «مَ کارت» این حق را دارد تا امتیازهای ارائه‌شده را در هر زمان کسر کند.
 • ٪۵ تا ۵۰٪ بازگشت نقدی در ازای خرید از مراکز طرف قرارداد (با سقف معین)
  • بازگشت نقدی ۳۰٪ تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در رستوران‌های مس توران، شیلا و…
  • بازگشت نقدی ۱۰٪ تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در پروتئین‌لند
  • بازگشت نقدی ۵۰٪ مبلغ مسیر رفت به فرودگاه امام خمینی (ترانسفر فرودگاهی) تا سقف یک بار در ماه
  • شارژ کیف پول به ازای خرید هر یک از خدمات «مَ کارت» (هتل، دندانپزشکی، آزمایشگاه)

امتیاز ارتقا

 • امتیاز لازم برای ارتقا به سطح طلایی: ۶۰۰ هزار امتیاز (حداکثر در ۶ ماه)
 • نحوه ارتقای امتیاز: ۰.۱٪ از مبلغ در هر خرید، ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه
 • شرط: حداقل ۱۰۰ هزار امتیاز از امتیاز ارتقای سطح کارت را باید از معدل موجودی کارت کسب کنید. می‌توانید کل امتیاز ارتقای خود را از این بخش به‌دست آورید.
 • شرایط حفظ سطح نقره‌ای:
  • کسب ۱۰۰ هزار امتیاز شامل حداقل ۲۵ هزار امتیاز موجودی کارت در ۶ ماه که از ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه به‌دست می‌آید.
  • در صورت عدم کسب این امتیاز در دوره معین، سطح نقره‌ای به سطوح پایین‌تر تنزل خواهد یافت.
سطح طلایی

انواع امتیاز در سطح طلایی «مَ کارت»

امتیاز نقدی (بازگشت نقدی)

 • ٪۱.۲۵ بازگشت نقدی از مبلغ هر خرید از هر کجا و در هر زمان
  • معادل ریالی این امتیاز، به صورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به «مَ کارت» مشتریان واریز می‌شود.
  • این امتیاز تا سقف ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.
  • سقف مجاز استفاده از یک دستگاه POS و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یک ماهه، ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • به تراکنش‌های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه بانک عامل) هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد و در صورتی که به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، «مَ کارت» این حق را دارد تا امتیازهای ارائه‌شده را در هر زمان کسر کند.
 • ٪۵ تا ۱۰۰٪ بازگشت نقدی در ازای خرید از مراکز طرف قرارداد (با سقف معین)
  • بازگشت نقدی ۵۰٪ تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال در رستوران‌های مس توران، شیلا و…
  • بازگشت نقدی ۲۰٪ تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در پروتئین‌لند
  • بازگشت نقدی ۱۰۰٪ مبلغ مسیر رفت به فرودگاه امام خمینی (ترانسفر فرودگاهی) تا سقف یک بار در ماه
  • استفاده از جایگاه تشریفاتی اختصاصی فرودگاه کیش با تخفیف ۶۰٪ مبلغ، ویژه دارنده کارت و یک همراه، تا سقف یک بار در ماه + ۱۵٪ تخفیف برای سایر همراهان ایشان
  • خرید بلیط قطار با ۷۵٪ تخفیف تا سقف ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • رزرو سالن‌های اختصاصی سینما با ۱۰٪ تخفیف برای یک سانس تا سقف یک بار در ماه
  • شارژ کیف پول به ازای خرید هر یک از خدمات «مَ کارت» (هتل، دندانپزشکی، آزمایشگاه)

امتیاز ارتقا

 • امتیاز لازم برای ارتقا به سطح پلاتینیوم: ۴ میلیون امتیاز (حداکثر در ۶ ماه)
 • نحوه ارتقای امتیاز: ۰.۱٪ از مبلغ در هر خرید، ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه
 • شرط: حداقل ۳ میلیون امتیاز از امتیاز ارتقای سطح کارت را باید از معدل موجودی کارت کسب کنید. می‌توانید کل امتیاز ارتقای خود را از این بخش به‌دست آورید.
 • شرایط حفظ سطح طلایی:
  • کسب ۱ میلیون امتیاز شامل حداقل ۲۵۰ هزار امتیاز موجودی کارت در ۶ ماه که از ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه به‌دست می‌آید.
  • در صورت عدم کسب این امتیاز در دوره معین، سطح طلایی به سطوح پایین‌تر تنزل خواهد یافت.
سطح پلاتینیوم

انواع امتیاز در سطح پلاتینیوم «مَ کارت»

امتیاز نقدی (بازگشت نقدی)

 • ٪۱.۵ بازگشت نقدی از مبلغ هر خرید از هر کجا و در هر زمان
  • معادل ریالی این امتیاز، به صورت هفتگی (روزهای دوشنبه) به «مَ کارت» مشتریان واریز می‌شود.
  • این امتیاز تا سقف ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود.
  • سقف مجاز استفاده از یک دستگاه POS و یا درگاه اینترنتی خاص، در یک دوره زمانی یک ماهه، ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
  • به تراکنش‌های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه بانک عامل) هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد و در صورتی که به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، «مَ کارت» این حق را دارد تا امتیازهای ارائه‌شده را در هر زمان کسر کند.
 • ٪۵ تا ۱۰۰٪ بازگشت نقدی در ازای خرید از مراکز طرف قرارداد (با سقف معین)
  • بازگشت نقدی ۸۰٪ تا سقف ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در رستوران‌های مس توران، شیلا و…
  • بازگشت نقدی ۳۰٪ تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در پروتئین‌لند
  • بازگشت نقدی ۱۰۰٪ مبلغ مسیر رفت به فرودگاه امام خمینی (ترانسفر فرودگاهی) به صورت نامحدود
  • استفاده از جایگاه تشریفاتی اختصاصی فرودگاه کیش با تخفیف ۱۰۰٪ مبلغ، ویژه دارنده کارت و دو همراه، تا سقف یک بار در ماه + ۱۵٪ تخفیف برای سایر همراهان ایشان
  • خرید بلیط قطار با ۱۰۰٪ تخفیف تا سقف ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • رزرو سالن‌های اختصاصی سینما با ۵۰٪ تخفیف برای یک سانس تا سقف یک بار در ماه
  • شارژ کیف پول به ازای خرید هر یک از خدمات «مَ کارت» (هتل، دندانپزشکی، آزمایشگاه)

امتیاز ارتقا یا حفظ سطح کارت

 • امتیاز لازم برای ارتقا به سطح پلاتینیوم: ۴ میلیون امتیاز (حداکثر در ۶ ماه)
 • نحوه ارتقای امتیاز: ۰.۱٪ از مبلغ در هر خرید، ۰.۰۲٪ از معدل موجودی کارت در ۶ ماه
 • شرط حفظ سطح پلاتینیوم: حداقل ۳ میلیون امتیاز از امتیاز ارتقای سطح کارت را باید از معدل موجودی کارت کسب کنید. می‌توانید کل امتیاز ارتقای خود را از این بخش به‌دست آورید. در صورت عدم کسب این امتیاز در دوره معین، سطح پلاتینیوم به سطوح پایین‌تر تنزل خواهد یافت.
ویژگی سطح آبی سطح نقره‌ای سطح طلایی سطح پلاتینیوم
بازگشت نقدی عادی ٪۰.۷۵ ٪۱ ٪۱.۲۵ ٪۱.۵
بازگشت نقدی ویژه تا ۵۰٪ ٪۵ تا ۵۰٪ ٪۵ تا ۱۰۰٪ ٪۵ تا ۱۰۰٪
سقف بازگشت نقدی ۲.۵ میلیون تومان ۵ میلیون تومان ۱۲.۵ میلیون تومان ۲۵ میلیون تومان
امتیاز لازم برای ارتقا ۱۰۰ هزار ۶۰۰ هزار ۴ میلیون -
امتیاز لازم برای حفظ سطح - ۱۰۰ هزار ۱ میلیون ۴ میلیون
بازگشت نقدی عادی
سطح آبی ٪۰.۷۵
سطح نقره‌ای ٪۱
سطح طلایی ٪۱.۲۵
سطح پلاتینیوم ٪۱.۵
بازگشت نقدی ویژه
سطح آبی تا ۵۰٪
سطح نقره‌ای ٪۵ تا ۵۰٪
سطح طلایی ٪۵ تا ۱۰۰٪
سطح پلاتینیوم ٪۵ تا ۱۰۰٪
سقف بازگشت نقدی
سطح آبی ۲.۵ میلیون تومان
سطح نقره‌ای ۵ میلیون تومان
سطح طلایی ۱۲.۵ میلیون تومان
سطح پلاتینیوم ۲۵ میلیون تومان
امتیاز لازم برای ارتقا
سطح آبی ۱۰۰ هزار
سطح نقره‌ای ۶۰۰ هزار
سطح طلایی ۴ میلیون
سطح پلاتینیوم -
امتیاز لازم برای حفظ سطح
سطح آبی -
سطح نقره‌ای ۱۰۰ هزار
سطح طلایی ۱ میلیون
سطح پلاتینیوم ۴ میلیون

سوالات متداول

دارندگان کارت‌های «مَ کارت»، با ارتقای سطح نیازی به تغییر فیزیکی کارت خود ندارند.
ترتیب سطوح کارت‌های مَ کارت از کمترین امتیازات تا بیشترین امتیازات، سطح آبی، سطح نقره‌ای، سطح طلایی و سطح پلانتینیوم است.